Coaching untuk Bisnes Pendidikan (Education Business)

Bisnes pendidikan mempunyai model bisnesnya tersendiri. 

Meskipun banyak kelihatan sama, tetapi ia tidak serupa.

Anda mesti tahu apa yang mahu dicapai melalui bisnes

Kenalpasti model pengurusan yang dipilih

Menyediakan rancangan kewangan yang diselarikan dengan pengurusan aktiviti pemasaran, jualan dan program pendidikan

Menyusun struktur pengurusan yang melibatkan ‘Board of Governance’ dan ‘Board of Directors dalam syarikat

writing, pen, man